elkori.jpg

EL-Kori

EL-Kori Oy on kuljetuskoreja valmistava perheyritys. Coaching Väre toteutti EL-Korissa johtoryhmän suorituksen johtamiseen ja tuotantotiimin kehittämiseen kohdennetun valmennuksen. Valmennus paransi keskinäistä luottamusta ja vuorovaikutusta. Valmennuksen tuloksena syntyi selkeä yhteinen näkemys ja yhteiset tavoitteet saatiin kirkastettua. Avainhenkilöiden yhteinen ymmärrys syventyi ja sitä kautta asioiden läpivienti ja käytännön hoitaminen on tehostunut.

Valmennus tarjoaa mahdollisuuden purkaa virheellisiä oletuksia ja vanhoja toimintatapoja, mikä on edellytys muutoksessa toimimiselle. Omat voimavarat eivät aina riitä toteuttamaan tarpeellisia muutoksia. Valmentaja tukee tässä prosessissa. Muutoksesta tulee mahdollisuus, kun osaa vaihtaa näkökulmaa. Tässä prosessissa valmentaja esitti hyviä kysymyksiä ja haastoi ajattelemaan uudella tavalla. Coaching Väreen Anne on luotettava valmentaja. Hänellä on erittäin hyvä tausta ja kokemus yritysvalmennuksiin. Coaching Väreen valmennus on liiketoimintalähtöistä ja geneeristä, joten se sopii mille tahansa toimialalle ja organisaatiolle.

Marjut Nordström, Toimitusjohtaja


susanna.jpg

TRACEFI

TRACEFI Oy on vuonna 2016 perustettu start-up yritys, joka tarjoaa olennaista kestävyystietoa sijoittajien ja yritysten päätöksenteon tueksi. TRACEFI Oy käytti valmennusta strategian ja yhteisen tavoitteen kirkastamiseen ja toimintasuunnitelman konkretisointiin. Ryhmän avainhenkilöt ovat eri alojen kokeneita ammattilaisia, jotka kuitenkin olivat uuden äärellä. Start-up tarvitsi yhteisen suunnan, mutta kokemusta yhdessä työskentelystä ei kuitenkaan vielä ollut. Olen oppinut, että erilaisuus on menestyksen perusta, mutta vain jos ryhmän jäsenet jakavat saman arvopohjan.

Olen johtanut vuosia, suuria ja pieniä organisaatioita, monta toimintasuunnitelmaa pusertanut ja montaa konsulttia kuunnellut. En osannut ryhmässä puhua tulevasta, ehkä ujostuttikin. Toisaalta olin sangen kyyninen konsultteja kohtaan. Minähän osasin. Uudessa tilanteessa päätimme kokeilla uusia konsteja ja pyysin Coaching Väreen Anne Niskalan valmentamaan meitä. 

Valmentajan ohjauksessa etenimme vauhdilla kohti yhteistä näkemystä. Ensin avaamalla itse kunkin arvopohjaa, yrityksemme merkitystä meille kullekin ja oman näkemyksemme tulevasta - minulla oli eniten kiire, olinhan vanhin ja halusin heti tuloksia. Tämä kaikki tapahtui tosissaan ja systemaattisesti, mutta samalla nauraen. Anne sai meidät avautumaan ja löytämään yhteisen suunnan, jonka perusteella vieläkin etenemme. Siitä lämmin kiitos!

Susanna Miekkoja, Partner


mitopro.jpg

MITOPRO

Mitopro Oy on vuonna 2013 perustettu yritysvastuun riippumaton asiantuntijayritys. Yrityksen liiketoiminta perustuu kokeneiden avainhenkilöiden vahvaan osaamiseen, luottamuksellisiin asiakassuhteisiin ja joustavaan toimintamalliin. 

Coaching Väre Oy toteutti Mitopro Oy:ssä valmennusprosessin, jonka tavoitteena oli avainhenkilöiden itsensä johtamisen ja yhtiön liiketoiminnan kehittäminen. Valmentajan kysymykset ja harjoitukset veivät prosessia systemaattisesti eteenpäin. Niiden avulla oli mahdollista irrottautua päivittäisistä rutiineista ja saada uutta näkökulmaa omaan työhön ja tekemiseen. Keskeinen osa valmennusta oli sekä yhtiön että henkilökohtaisten tavoitteiden kirkastaminen.

Valmennus on tavoitteellista toimintaa ja ohjaa keskittymään olennaiseen. Tämä vapautti aikaa ja energiaa uusien ja luovien ratkaisujen löytämiseen. Valmennuksen hyöty näkyi konkreettisesti tuottavuudessa ja tuloksissa sekä ajanhallinnan ja paineensietokyvyn parantumisena. Kun potentiaali vapautuu, suoritukset paranevat. Valmentaja haastoi pitämään huolen siitä, että muutokset vietiin konkreettisiksi toimenpiteiksi arjessa. Valmennus auttoi avainhenkilöitä uudistumaan ja viemään läpi liiketoiminnan kehityksessä tarvittavia muutoksia. Kokemuksemme perusteella Coaching Väreen valmennukset sopivat erittäin hyvin vaativaa asiantuntijatyötä tekeville yksilöille ja organisaatioille, jotka haluavat saavuttaa entistä parempia tuloksia ja voida hyvin.

Tomi Pajunen, Senior Adviser


Coaching Väreen Annen kanssa käyty valmennusprosessi käynnisti itsetutkiskelun ja vahvan halun kehittyä. Olen pystynyt työstämään sitä, miten ratkaisen haasteet. Prosessi on auttanut löytämään keinoja tiimin vetämiseen ja omaan johtamiseen.

Kristiina Korkala, Toimitusjohtaja